logojoligrijs

 


Alle rechten voorbehouden.
© Schoonheidsstudio Joli

Orchideelaan 13
1901BP Castricum

 

Voor de websites geldt dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonheidsstudio Joli. 

 

Een link leggen, onder vermelding van Schoonheidsstudio joli, naar de gehele website mag altijd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonheidsstudio joli. 

 

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
Aan de op de website vermelde informatie kunnen geen rechten worden verleend